CARPDIEM
Informatie
In deze Rubriek informatie over Karpervissen:
Info
Voor vislocatie`s heb ik een leuke site
gevonden. Hier
kunt u naar hartewens een
visstek uitzoeken.

http://tools.locatienet.com/visplanner/zoekformulier.htm
Meldpunt visziekte/vissterfte
Het is belangrijk snel op te treden wanneer in
een water veel zieke vissen zijn en wanneer
vissterfte optreedt of dreigt op te treden,
bijvoorbeeld bij warm weer, ijsbedekking of
een vuilwaterlozing. Er kunnen dan nog
noodmaatregelen getroffen worden om de
vissen te redden. Ook bij niet-acute vissterfte
door een onbekende oorzaak (bijvoorbeeld
ziekte of gifstof) is aandacht geboden.

Meld een (dreigende) calamiteit in eerste
instantie met spoed bij de lokale
hengelsportvereniging, hengelsportfederatie
en vervolgens bij de
gemeente/waterbeheerder. Adressen vindt u
in uw gemeentegids.


Visziekte en/of vissterfte van grotere omvang
kan -
na het inschakelen van de
bovengenoemde instanties
- worden gemeld
op het Viscalamiteiten-meldnummer van de
OVB:
030-6058411
OVB 030-6058425
1. Toon respect voor een ieder en zijn eigendom.
2. Veroorzaak geen overlast.
3. Toon respect voor de natuur.
4. Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij de
gemeente, politie of hengelsportvereniging.
5. Zorg dat je beschikt over alle benodigde
vergunningen.
6. Vis alleen met visveilige systemen.
7. Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd
een onthaakmat.
8. Houd de vis nat bij het onthaken en
fotograferen.
9. Ga verantwoord om met het gebruik van de
bewaarzak.
10. Zet de karper terug in het water waarin je
hem hebt gevangen.


Een goede voorzorgsmaatregel is, waar je
ook vist, het schepnet, de onthaakmat en
bewaarzak na iedere vissessie goed te
reinigen en daarna eerst goed te laten
drogen.Schepnet is makkelijk uit te koken na
een vissessie.GEBRUIK ALLEEN WATER!!!!!!
Indien u (karper)vissen ziet zwemmen die
vreemd gedrag vertonen verzoek ik u
dringend om uw hengelsportvereniging
hiervan op de hoogte te brengen.
Deze zal uw dankbaar zijn en ik ook !!!!